Mot gemensam färdplan för uppvärmningssektorn

Utskick efter referensgruppsmöte

 

Arbetet med att ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning är nu i full gång! Vi vill tacka alla er som bidragit med inspel inför referensgruppsmötet den 14 juni och alla er som deltog i diskussionerna. Vi har nu underlag för att börja formulera vilka åtagande ni aktörer åtar er, uppmaningar till andra aktörer och en gemensam vision.

Vi på Profu skriver under sommaren ett utkast som ni alla får möjlighet att kommentera och nyansera i augusti. Vi vill åter trycka på att det här är er färdplan! Vi ser fram emot era kommentarer och förslag. Det går självklart bra att komplettera era inspel under sommaren!

På mötet skickade vi med er några råd inför fortsatt arbete.

  • Förankra förslag med kollegor och ”motparter”. Det ger större förutsättningar för att nå accept.
  • Var så konkret som möjligt. Tidsätt mål och formulera så tydligt som möjligt. Färre allmänt hållna åtaganden.
  • Fokusera på era egna åtaganden. Annars finns risk att trovärdigheten minskar.
  • När ni formulerar önskemål/krav på andra – sätt er in i deras situation.

Frågan om vilka som ingår i referensgruppen lyftes på referensgruppsmötet. Av praktiska skäl har gruppen begränsats till de som ingick i den tidigare referensgruppen för färdplanen och referensgruppen för Värmemarknad Sverige, som numera är processägare för färdplansarbetet. Vi (Profu) har inte möjlighet att engagera fler aktörer i själva framtagandeprocessen, men vill betona följande:

  • Om ni upplever att någon aktör eller organisation saknas i referensgruppen får ni gärna informera dem och oss så sätter vi upp dem på vår sändlista.
  • Organisationer behöver inte medverka i framtagande av färdplanen för att ställa sig bakom den! Färdplanen skall även kunna skrivas under av aktörer som inte medverkat aktivt i formuleringsfasen. Vi uppmuntrar därför er alla att sprida information om färdplanen och möjligheten att ställa sig bakom den till hösten.
Därmed vill vi önska er alla en härlig sommar och på återseende i höst!

 

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE