Mot gemensam färdplan för uppvärmningssektorn

 

Fossilfritt Sverige har tagit initiativ till att olika branscher tar fram egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna kommer tillsammans att ge en bild över hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

Färdplanen för värme tas fram under 2018. Referensgruppen består av projektet Värmemarknad Sverige samt ytterligare ett antal betydelsefulla aktörer på värmemarknaden. Maria Wetterstrand är ordförande för referensgruppen och Profu är huvudsaklig utförare av arbetet.

Denna version, som du kan ladda ned här nedan, är det första utkastet som skickades till referensgruppen 2018-08-23. Utkastet är till stor del baserats på referensgruppens kommentarer och inspel. Vi vill åter tacka er alla som bidragit inför och under referensgruppsmötet den 14 juni eller senare.

Alla som önskar har möjlighet att kommentera, nyansera och lägga till i texten. Vi vill gärna ha konkreta förslag på hur texten bör formuleras, vad som saknas eller bör strykas. Var så specifika och konstruktiva som möjligt! Tänk också på att helst alla aktörer på marknaden ska kunna acceptera de ändringar som ni föreslår. Skicka kommenterar till oss så snart som möjligt, helst före den 17 september.

Tidplanen är att arbetet ska vara färdigt i mitten av hösten.

Alla aktörer på värmemarknaden har möjlighet att – och uppmuntras att - ställa sig bakom den slutliga versionen. Mer information om hur undertecknandet ska hanteras i praktiken kommer senare.

Fossilfritt Sverige arrangerar överlämnandet av flera branscher och sektorers färdplaner till Sveriges regering under vintern.

För frågor eller kommenterar till färdplanen, kontakta kjerstin.ludvig@profu.se eller hakan.skoldberg@profu.se.

 

Referensgrupp
Akademiska Hus IQ Samhällsbyggnad SABO
Avfall Sverige Kraftringen AB Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Boverket Kungliga Vetenskapsakademin SKVP
Brainheart Kungälvs Rörläggeri AB Stena fastigheter
Dale Carnegie Lejonfastigheter Stockholm Exergi
E.ON Linköpings Kommun Stångsåsstaden
Energiföretagen Sverige Mälardalens högskola SUST
Energimarknadsinspektionen Mälarenergi AB Svebio
Fastighetsägarna Naturvårdsverket Svensk Solenergi
Förvaltnings AB Framtiden NCC Construction Sverige AB Sveriges Kommuner och Landsting
Göteborg Energi AB Nibe Södertörns Fjärrvärme
HSB Riksförbund Norrevo Tekniska Verken i Linköping AB
Hyresbostäder i Norrköping Norrköpings kommun Umeå Energi AB
Hyresgästföreningens Riksförbund Platzer Vattenfall
Hässleholm Miljö AB Riksbyggen Öresundskraft, Kraft & Värme

 

VÄRMEMARKNAD SVERIGE